De Kruisweg aan de Heispel

Ten noordoosten van Elsoff, op de helling van een basaltkop, de Heispel, ligt ingebed in een bescheiden loofbos van beuken, essen, berken en schijnacacia’s de Kruisweg, die aan de bezoeker de lijdensweg van Christus vanaf de veroordeling door Pilatus tot aan de graflegging laat zien. .Kreuzweg

Bij de ingang van het complex ervaart de bezoeker een hemelse stilte. Tussen de slanke stammen vormen de staties van donkere vierkante basaltblokken hun tot nadenken stemmende accenten. In de nissen van de huisjes met hun spitse gevels zijn de scènes van de Passie van Christus in reliëf uitgebeeld. De voorstellingen zijn uit stucmateriaal gegoten en met donkere verf beschilderd. De kunstzinnige waarde van de voorstellingen is ondergeschikt aan de waarde die de bijzonderheden van deze Kruisweg vormen. Het complex als geheel is indrukwekkend.

 

Al slingerend loopt de weg door het gebladerte en verbindt de afzonderlijke staties. Hier is de natuur als de schepping Gods, als steen, bomen en vogelgezang net zo aanwezig als de smartelijke passie van Christus.

Grotte

 

 

 
 
De laatste statie, de graflegging van Christus, is een uit het basalt gehakte grot. Aan de voeten van het op een stenen bank neergelegde lichaam van Christus staat een discipel, die op de bezwete doek de doornen kroon houdt. Tegenover hem staat in klederdracht Josef van Arimathea, die zijn grafkamer voor het lichaam van de heer afstond. Zo maakt uiteindelijk het complex over smart en dood de blijde boodschap van de verlossing van de mensheid duidelijk en nodigt uit tot inkeer en gebed.

 

Denkmal

Bij de ingang van de Kruisweg richtten de katholieke arbeidersvereniging “St. Josef” bij de vorige eeuwwisseling een monument op, dat in de nieuwjaarsnacht van 1899 en 1900 onthuld en feestelijk ingewijd werd.

Tafel

Bij de eeuwwisseling van 1999 en 2000 nam de arbeidersvereniging deze traditie weer op. Op oudejaarsmiddag werd het monument met een nieuw marmeren tableau aangevuld.

 

Meer fotos

 

Bron: 750 Jahre Elsoff / 500 Jahre Mittelhofen

Kruisweg

Kirche ElsoffBrunnen ElsoffKapelle MittelhofenLasterbachschule

fahne DeutschlandNL

meine Stad
Plan von Elsoff
 
Besucherzähler
 
 
 
Email an die Webmasters
 
Letze Aktualisierung
Dienstag, 6. Januar 2009