Kroniek 1896 - 2005

 

1896/97

Bouw van de nieuwe Kruisweg aan de Heispel door de arbeidersvereniging.

1901

Drukke bouwwerkzaamheden in Elsoff: Drie waarden bouwen nieuwe restaurants.

1909

4 februari: hoog water in Elsoff door het plotseling smelten van sneeuw.

1910

Mittelhofen krijgt de eerste hogedruk-waterleiding. Het “waterhuisje” staat aan het oude voetpad naar Westernohe.

1911

Bouw van de nieuwe parochiekerk van Elsoff.

1914 – 1918

Eerste wereldoorlog: 27 Mannen uit Mittelhofen en 13 Mannen uit Elsoff kwamen niet meer terug.

1921

De Sportvereniging wordt opgericht.

1922

Elsoff en Mittelhofen krijgen elektriciteit. De stroom wordt geleverd door de bruinkoolcentrale in Höhn.

1923

Hoogtepunt van de inflatie.

1925

De Johanneskapel krijgt nieuwe klokken van klokkengieterij Rincker in Sinn. Aan de Neumühle staat de bevolking voor de eerste keer een zwembad ter beschikking.

1926

Oprichting van de fiets- en wandelclub Mittelhofen. Een tweede afdeling van de vereniging biedt theatervoorstellingen.

1926/27

Elsoff krijgt een waterleiding. Kosten: 60.000 Mark.

1927

Oprichting van de “Vrijwillige Brandweer Mittelhofen”.

1928

De steengroeve in `Schaat` wordt geopend en biedt goede arbeidsplaatsen. Het blauwe “galsbasalt” is geliefd.
De post richt een lijndienst op het traject Rennerod – Limburg in. Drie maal per dag rijdt de postauto door Elsoff-Mittelhofen.
Het staatsdomein Hof Krempel, gepacht door de Herborn-Dillenburgse Gemeenschaps- en opvoedingsvereniging, wordt onder leiding van Gustav Käsgen `Wandere – Heimatstätte`: ongeveer 50 `Broeders van de Landstraße` kunnen hier ondergebracht worden. Zij krijgen naast een geringe vergoeding werk, eten en kleding.

Vanaf 1933

Politiek bewogen tijden. Het verenigingsleven in de dorpen wordt verregaand verlamd.

1935/36/39
1941

Bijzonder strenge winters met buitengewoon veel sneeuw.

1941

26 augustus: hoogwatercatastrofe door een plotselinge wolkbreuk. De watermassa’s doen de Lasterbach buiten haar oevers treden. Het weilandgebied tussen Elsoff en Mittelhofen, tot aan de Neumühle toe, staat binnen korte tijd onder water. In Elsoff komt het hoge water tot boven de oude stenen brug.

1945

De tweede wereldoorlog laat grote leegtes in onze gemeenten achter: in Elsoff 25 gesneuvelden en 7 vermisten en in Mittelhofen 18 gesneuvelden en 2 vermisten.

1946

Mond- en klauwzeer: de dorpen zijn totaal geïsoleerd, waardoor gemeenschappelijke vieringen onmogelijk zijn.

1947

Heropleving van de fiets- en wandelclub Mittelhofen met als belangrijkste punt het theaterspelen.

1948

Geldzuivering: quotum per kop 60 RM = 60 DM.

1949

Nieuwbouw van de volksschool Mittelhofen.
Drie nieuwe stalen klokken voor de parochiekerk.

1950

Verschillende kleine landbouwbedrijven bezitten een maaimachine.

 Pater Ferdinand Schmidt, Missionaris in Chili, wordt tijdens zijn vakantie in zijn vaderland het ereburgerschap van de gemeente Elsoff verleend.

 De verkeersverbindingen zijn “goed”. De postbus rijdt vier maal op het traject Rennerod – Limburg en de Firma Beul uit Rehe rijdt drie maal op het traject Rennerod – Westerburg.

1951

Nieuwe klok voor de kapel in Mittelhofen. Inwijding op Johannesdag (24 juni). Mond- en klauwzeer in beide gemeenten. Alleen al in Elsoff zijn 18 boerderijen getroffen.
De winter brengt veel sneeuw. Door hoge opgewaaide sneeuw zijn onze dorpen twee weken lang van de omgeving afgesloten.

1952

Aan de rand van het dorp richting Neunkirchen wordt een dorshal gebouwd. Een jaar later wordt een dorsmachine geïnstalleerd.
Het huis van Wilhelm Krämer in de “Schutsgasse” wordt door brand verwoest.
Vanaf dit jaar vindt afwisselend in de dorpen Mittelhofen, Elsoff en Oberrod een Martins-tocht plaats.

1953

Skatclub Elsoff wordt opgericht.
Restaurant Schuld plaatst de eerste TV.
De dorpen verkopen hun plaatselijke elektrische netten aan de elektriciteitsmaatschappij in Koblenz.

1955

De gemeente Mittelhofen bouwt in de gemeentetuin een boswachterswoning.
De zangvereniging ´Harmonie´ Mittelhofen wordt als opvolger van de fiets- en wandelclub opgericht. Vijf jaar lang is dat een groot succes.

1956

Rioolwerkzaamheden aan de Mittelhofer weg tot aan het bouwterrein van de geplande nieuwe school.
Een interessevereniging voor vogelbescherming wordt gevormd.

1957

4 oktober: De eerste kunstmaan omcirkelt de aarde.

1958

7 december: inwijding van de nieuwe school in Elsoff.

1959

Verpleegster Katharina Schlicht (Juste Kortrinn) ontvangt het Bundesverdienstkreuz.
Heetste zomer sinds 1854.

1960

Bosbrand `Am Nier`: schade 4000 DM.
70- jarig bestaan van de arbeidsvereniging.
Voerman en boer Landwirt Willhelm Hermann verkoopt zijn laatste paard.

1961

Rechtmaken van de Lasterbach tussen de oude parochie en de `Dünn`.
Oprichting van de sportvereniging Mittelhofen.
Oprichting van een Christelijke arbeidersjeugd (CAJ) in de pastorie.

1962

De gemeente Mittelhofen schaft een lijkwagen aan, die met de hand geduwd wordt. Tot dan toe werd de kist eeuwenlang op een boerenkar door een paard naar het kerkhof in Elsoff getrokken.
Bijzonder lange winter: vier maanden hoge sneeuw.

1963

Naar aanleiding van zijn gouden priesterjubileum wordt pastoor Ferdinand Orth tot ereburger van de gemeente Elsoff benoemd.
Carnavalsvereniging Elsoff wordt opgericht.
De meeste families geven hun nevenarbeid in de landbouw op. Bij de boeren neemt het aantal technische arbeidsmiddelen (bijvoorbeeld tractoren) toe.

1964

Inwijding van het sportveld in Elsoff.
Het kerkhof in Mittelhofen wordt gewijd.

1965

75- jarig bestaan van de arbeidsvereniging.
Afsluiting van de rioolwerkzaamheden in Elsoff.

1966

Tussen Mittelhofen en Hof Krempel wordt voor beide dorpen een waterzuiveringsinstallatie gebouwd.

1967

Tussen Mittelhofen en Westernohe wordt een diepteboring naar drinkwater uitgevoerd.

1968

In Elsoff wordt een kleuterschool geopend.
Verkoop van het gemeentehuis (vroegere boswachtershuis).
Oprichting van de scholengemeenschap Rennerod.
Afsluiting van de ruilverkaveling, die bijna 10 jaar besloeg.
Buiten de bebouwde kommen van Elsoff en Mittelhofen ontstaan bij beide drie landbouwbedrijven.

1969

Door de vierde Wet op de bestuursvereenvoudiging van de deelstaat Rheinland-Pfalz vormen vanaf 7 juni de dorpen Elsoff en Mittelhofen een nieuwe gemeente met de naam Elsoff. Stefan Meuser is de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente.

1970

De beide sportverenigingen uit de wijken Elsoff en Mittelhofen gaan samen. De nieuwe vereniging heet Sportvrienden Elsoff – Mittelhofen.

1971

50- jarig resp. 10- jarig bestaan van de sportvereniging.

1972

De ´Maltezer Hulpdienst Lasterbach` wordt opgericht.
De school in Elsoff wordt opgeheven: de onderbouw gaat naar de basisschool in Oberrod en de MAVO-leerlingen naar Rennerod.

1974

Het nieuwe hoge waterreservoir van de waterleidingmaatschappij Elsoff – Mittelhofen` wordt ingewijd. De inhoud is 300 m3. hierdoor wordt de waterverzorging voor tientallen jaren verzekerd. Het verbruik per kop per dag van 30 tot 50 liter in de vijftiger jaren is intussen opgelopen tot 150 liter per kop per dag. De kosten bedragen DM 600.000. Daarin zijn de kosten voor de vernieuwing van het waterleidingnet in Elsoff begrepen.
Aanleg van een nieuwe waterleiding in Elsoff. De bakhuizen in Elsoff en Mittelhofen worden afgebroken.

1975

De vrouwengemeenschap Elsoff – Mittelhofen wordt opgericht.

1976

Aan de Heispel wordt een barbecueplek ingericht en met een dorpsfeest ingewijd.
Op het kerkhof van Elsoff wordt een rouwhal gebouwd.
De oude pastorie wordt afgebroken. Aanvang van de overkluizing van de Lasterbach, die eeuwenlang een stempel drukte op het dorpsbeeld van Elsoff

1977

De inwijding van de kinderspeeltuin aan de Heispel wordt met een bos- en kinderfeest gevierd.
De kapel wordt van binnen gerenoveerd, waarbij oude schilderingen aan de muren gerestaureerd worden.
50 jaar vrijwillige brandweer Elsoff – Mittelhofen; gelijktijdige inwijding van de nieuwe brandweerkazerne.

1978

Renoveringswerkzaamheden aan de parochiekerk.
Op het kerkhof van Mittelhofen wordt de rouwhal afgebouwd.

1979

De muziekvereniging Elsoff – Mittelhofen wordt opgericht.
Het gereedkomen van de overkluizing van de Lasterbach wordt met een groot waterfeest gevierd op het nieuwe dorpsplein bij de fontein.

1980

Elsoff neemt deel aan de wedstrijd “Ons dorp moet mooier worden” en bezet onder de 36 deelnemers de zevende plaats. De Lasterbachhal wordt door de gezamenlijke verenigingen als sport- en multifunctionele hal ter beschikking gesteld.
Er worden 600 uren door de leden van de gemeenschappelijke verenigingen vrijwillig gewerkt.

1981

60 Jaar sportvrienden Elsoff – Mittelhofen.

1982

Het sportveld aan de Heispel wordt grondig opgeknapt.
Boswachter Liedl legt zijn ambt neer.

1984

Er vindt een straatvoetbaltoernooi plaats. Zes elftallen nemen hieraan deel. Winnaar: Mittelhofer strasse – Gartenstrasse.
Naar aanleiding van het 5-jarig bestaan van de muziekvereniging vindt hier het veertiende “kreismuziekfeest” plaats.
Ter afsluiting van het jaar houdt de brandweer een slachtfeest, dat jaarlijks moet terugkeren. Het hele dorp is hiervoor uitgenodigd. Het sinterklaasfeest, de Martinstocht en het “altenfeier” worden al tientallen jaren geïntegreerd gevierd.
Het feest van Sinterklaas, Sint Martinus en het ouderenfeest worden al tientallen jaren gemeenschappelijk gevierd.
Voor het eerst vindt in Elsoff een fonteinfeest plaats.

1985

De Bundespost installeert ´auf dem Steimel´ voor het eerste en derde TV-programma een volwaardige zender.
Op de Marienhof wordt met een zwartwildfokkerij gestart.
Op de Neumühle bestaat een ‘Dierenhulp Oberwesterwald`.
Op de katholieke feestdag “Corpus Christi” vindt op het oude schoolplein een parochiefeest plaats. Dat moet elk jaar op deze dag plaatsvinden.

1986

Het ongeluk in de kerncentrale in Tsjernobyl (USSR) bezorgt alle bewoners angst en schrik. Ook in Elsoff worden metingen doorgevoerd.
Een grote brand verwoest een opslaghal van houthandelaar Paul Hermann.
In Hofgut Krempel wordt een paardrij- en vakantiecentrum met een café-restaurant ingericht.
Het voetbaltoernooi van de districtsgemeente Rennerod vindt voor de eerste keer op ons sportveld plaats.
In augustus viert de gemeente naar aanleiding van 750 jaar Elsoff en 500 jaar Mittelhofen een groot feest..

1987

Koudste winter (1986/1987) sinds 130 jaar, ook in het Westerwald, meldt de Duitse weerdienst Offenbach

1988

Een waterzuiveringsinstallatie ten zuiden van Neunkirchen wordt in gebruik genomen. Hier wordt het afvalwater gereinigd van de vijf dorpen Oberrod, Elsoff, Mittelhofen, Westernohe, Hüblingen und Neunkrichen in het Lasterbachdal,

1989

De gemeenteraadsverkiezingen van 1989 leveren een wisseling op aan de gemeentetop: Richard Gerz wordt de nieuwe burgemeester.
De machtige zomerlinde bij het machinegebouw van de brandweer in Mittelhofen is uitgeroepen tot natuurmonument.
Een nieuw postkantoor in nieuwe ruimtes aan de Hauptstraße 40 wordt in gebruik genomen.
Ook in onze gemeente heerst grote vreugde omdat de Berlijnse muur, die tientallen jaren Duitsers van Duitsers scheidde, op 9 november viel. Gespannen worden alle gebeurtenissen op TV gevolgd.
1990
Het industriegebied aan de Ganzacker wordt aan de weg naar Neunkirchen tot aan de sloot uitgebreid.
De orkaan Wiebke richt ook in onze gemeente grote schade aan de bossen aan.
Op het kerkhof in Elsoff is voor de eerste maal een gedeelte voor dubbelgraven aangewezen.
De Gemeente Elsoff wordt aangesloten op het TV-kabelnet van de KEVAG.
De historische kerkhofmuur – het oude natuursteenmetselwerk – wordt hersteld.
De arbeidersvereniging Sint Josef viert met een feestelijke plechtigheid zijn 100-jarig bestaan. Aan de feestelijkheden was een feestmis met de wijding van een nieuw verenigingsvaandel voorafgegaan.
Bij de eerste gezamenlijke parlementsverkiezingen op 11 november is de Christelijk-Liberale regeringsfractie in Bonn landelijk duidelijke winnaar geworden. De Duitse eenwording is voltooid.
1991
Een nieuwe speeltuin in de Schmidt´s Wies wordt in gebruik genomen.
Een nieuw kantoor voor de burgemeester - Schmidt´s Huisje – wordt in Mittelhofen betrokken. Voor het nieuwe kantoor heeft ook de oude dorpsfontein, voortaan gevoed door het oude waterleidinghuisje, een plek gevonden.
De gemeente viert eind juli haar eerste grote folkloristisch feest in een feesttent aan de Schmidt´s Wies.
De sportvrienden Elsoff / Mittelhofen vieren begin augustus met een sportweek en een afsluitend feest het 70-jarig bestaan.
De firma Planoptik viert haar 30-jarig bestaan. Tegelijk wordt een nieuwe productiehal en een kantoor in gebruik genomen.

1992

Cultuur op het land:
De gemeente Elsoff start voor de eerste keer een cultuurprogramma en haalt het Frankfurter Fronttheater naar de Lasterbachhal. In de loop van het jaar vinden 2 evenementen plaats.
De gemeente Elsoff houdt een tweede folkloristisch feest in een feesttent.
De verbouwde en uitgebreide kleuterschool in Elsoff wordt in gebruik genomen. De school wordt door 3- tot 6-jarige kinderen uit Elsoff, Mittelhofen, Oberrod, Hüblingen en Neunkrichen bezocht.
Op het kerkhof in Mittelhofen wordt voor de eerste maal een plek voor urnengraven aangewezen.
De parochiebibliotheek in een ruimte in een huis van de kerk (het vroegere Haus Luck) staat voor iedereen ter beschikking.

1993

De gesaneerde en uitgebreide Lasterbachhal wordt met een open dag opgeleverd. De hal is met een stenen aanbouw uitgebreid.
De gemeente start voor het tweede jaar een cultuurprogramma met zes evenementen in de Lasterbachhal.
De gemeente Elsoff begroet op 7 april haar duizendste inwoner.
De keerplaats voor de bussen met bushalte in Mittelhofen wordt in gebruik genomen.
De Gasversorgung Westerwald GmbH sluit Elsoff-Mittelhofen op het milieuvriendelijkere aardgasnet aan. De huisaansluitingen volgen gedurende de jaren daarop.

1994

Gemeenteraadsverkiezingen in Rheinland-Pfalz:
Voor het eerst een directe burgemeestersverkiezing: de zittende burgemeester Richard Gerz wordt weer gekozen.
Het nieuwe dorpsgemeenschapshuis - de oude school in de Schoolstraat werd uitgebreid - wordt aan de gemeente overgedragen.
Pastoor Dr. Walter Scholl, sinds 1982 zielzorger in onze katholieke parochie, gaat met emiraat. Pastoor Benner neemt de parochie Elsoff over.

1995

In Elsoff wordt een nieuwe vereniging, de ‘stichting Schietsportvrienden Lasterbach’ in het leven geroepen. Ingrijpende veranderingen voor het postagentschap in Elsoff: De besteldienst wordt voortaan vanuit Rennerod verzorgd; het postagentschap Elsoff is alleen nog ’s-middags geopend voor postzegels, pakketafgifte en Postbank.
Met het schooljaar 1995-1996 keert na 23 jaar de school naar Elsoff terug. In de nieuwe tweevleugelige basisschool - de Lasterbachschool - worden de leerlingen uit Elsoff, Mittelhofen, Oberrod, Westernohe, Hüblingen, en Neunkrichen onderwezen.
De cultuurvereniging Lasterbach wordt opgericht en neemt de organisatie van cultuurevenementen van de gemeente over.

1996

De parochiekerk krijgt een elektronisch orgel.
De sportvrienden Elsoff-Mittelhofen vieren in augustus hun 75-jarig verenigingsjubileum in het kader van een feest- en sportweek.
Op het industrieterrein Mittelhofen wordt een nieuwe straat met waterleiding, riolering en elektriciteit aangelegd.

1997

De kermisjeugd, 38 jongeren uit beide wijken, allen in een oranje outfit, richten gemeenschappelijk de kermisboom op: in Mittelhofen zoals in oude tijden, in Elsoff met behulp van een tractor, beide met de klanken van de muziekvereniging Elsoff-Mittelhofen.
In de zomerstop wordt het sportveld gesaneerd.
De muziekvereniging Elsoff-Mittelhofen organiseert een weekenduitstapje voor een aantal openluchtconcerten in Luxemburg en Paris.
De gemeente Elsoff neemt voor de eerste keer deel aan de streekgebonden uitgeschreven ‘Dag van het schone landschap’.
De markt in Elsoff kan op een 230-jarige historie terugblikken. In totaal 106 handelaren nemen aan de markt deel. Voor het eerst regelt een nieuw marktreglement en -ordening de toelating van handelaren en het aantal kramen.
De Westerwalder detectiveschrijver Peter Hermann, geboren in Elsoff, stelt zijn romans voor: “Luftikus” en “Statt Luft”. In beide detectives speelt de geschiedenis zich af in het Westerwald. De hoofdcommissaris verricht ook onderzoeken in Elsoff, in het bijzonder in de kruiswegstaties aan de Heispel.
De Hauptstraβe 1-1a in de richting Oberrod wordt hernoemd in “Oberroderstraίe”.
In een benefietconcert in de Lasterbachhal spelen drie top-bands uit het Westerwald kosteloos voor jonge hartpatiëntjes. De gehele opbrengst uit de drankverkoop en entree komt ten goede aan de Kinderhartkliniek in Gießen.
Brandalarm: De voorraadhal aan de weg naar Mengerskirchen met hooibalen van een plaatselijke schapenhouder brandt volledig af.
Het slachtfeest van de brandweer, “zwischen den Jahren”, eind 1983 als proef gestart,  is voor de gemeente tot een vast bestanddeel van de jaarlijkse evenementen geworden.

1998

Pastoor Achim Sahl, de pastoor van Rennerod, wordt ook als pastoor van Elsoff benoemd. Elsoff heeft nu - voor het eerst in haar geschiedenis sinds 1532 - geen eigen pastoor meer.
Internet: de gemeente Elsoff is sinds maart met een eigen homepage op het internet vertegenwoordigd.
De kleuterschool van Elsoff viert het 30-jarig bestaan.
Voor de vijftiende keer organiseren de Sportvrienden Elsoff-Mittelhofen hun intussen tot traditie geworden dorpstoernooi en fonteinfeest.
Dr. Annegret Henkel wordt op 1 september 1998 als Pastoraal adviseuse en raadgeefster bij de pastorie Elsoff benoemd.
Voor de vereniging “Paardenvrienden Neumühle” staat een nieuw gebouwde moderne manege met een grote toernooihal en een paardenpension ter beschikking.
De carnavalsclub CCE heeft zijn activiteiten voor dit jaar voorlopig opgeschort.

1999

Op 5 februari 1999 wordt in Elsoff de CountryClub Lasterbach opgericht.
Bij de burgemeestersverkiezingen van 1999 wordt burgemeester Richard Gerz herkozen. Het aantal gemeenteraadsleden stijgt door de bevolkingstoename in de gemeente van 12 naar 16.
Onze kerkgemeente en pastorie St. Peter en Paul in Elsoff behoort vanaf 1 juni 1999 samen met zes andere kerkgemeenten tot het pastorale gebied Rennerod.
De jachthoornblaasgroep Hoog Westerwald viert op 20 oktober het 20-jarig bestaan.
De muziekvereniging Elsoff-Mittelhofen viert op 16 oktober het 20-jarig bestaan.
De Lasterbachhal wordt aan de straatzijde met een stenen aanbouw uitgebreid en is daarmee definitief gereedgekomen.
De parochieraad wordt gekozen. De raad bestaat uit 10 leden. Nieuwe voorzitter wordt Marga Mai.
Certificering bossen:
De gemeenteraad spant zich in voor een certificering van ons houtbestand. Een certificering kan verleend worden als de bosbezitter een natuurvriendelijke en duurzame bosbouw doorvoert.
“God beschermt, de Mens behoedt”, dit vers uit de Bijbel siert een nieuwe gedenkplaat op het monument aan de ingang van onze Kruisweg aan de Heispel. De plaat wordt op oudejaarsdag ter herinnering aan de millenniumwisseling, in het jaar 2000 onthuld.
Oudjaar 1999 – Millennium 2000:
Met oudejaarsavond komt een eeuw die rijk was aan gebeurtenissen, met twee grote wereldoorlogen in Europa, ten einde. Een eeuw die veel ellende en nood onder de mensen bracht, maar ook, in het bijzonder in de tweede helft, zijn goede, zelfs gouden tijd voor het welzijn van de mensen in delen van de wereld bracht.

2000

De hele wereld wordt door de aantrekkelijkheid van het ronde getal, het millenniumcijfer, gegrepen.
De nacht van 1999 op 2000 wordt overal groots gevierd. Nauwelijks iemand sluit zich uit, ook al heeft de eigen cultuur of religie nog zo weinig met de Christelijke tijdrekening te maken.
Reusachtige vuurwerkshows worden door de TV uitgezonden en zwierven langzaam van Australië naar het westen.
De Duitse steden bleven niet achter. Berlijn beleefde een groots millenniumfeest met een indrukwekkend vuurwerk boven de Brandenburger Tor.
Eerstesteenlegging voor de katholieke pastorie in Elsoff direct naast de parochiekerk.
Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Kruisweg aan de Heispel organiseert de arbeidersvereniging op 18 juni 2000 een jubileumkruisweg.
In de katholieke parochiekerk Elsoff worden houtwormen en larven van kevers, die de kerkbanken aangevreten hebben, met gifgas bestreden.
De straat “Im Scheid” wordt verbeterd en geëgaliseerd met een eenzijdige goot en trottoir zonder stoepranden.

2001

Inwijding van de pastorie St. Peter en Paul met een pastoriefeest in aansluiting op de Corpus Christi-processie.
De sportvrienden Elsoff-Mittelhofen vieren in het kader van hun 80-jarig bestaan van de vereniging een sport- en feestweek.
De terreuraanslagen in New York op 11 september storten de wereld in angst en vrees.
Vormsel in onze parochiekerk door onze bisschop Dr. Franz Kamphaus.

2002

Nieuwe munt:
De Euro lost de Duitse Mark af. De eerste bankbiljetten worden al op nieuwjaarsdag kort na de jaarwisseling uit de automaten gepind.
Mevrouw Dr. Annegret Henkel, Pastoraal adviseuse in Elsoff, neemt na 4 jaar werk afscheid van onze parochie. Mevrouw Tanja Kaminski neemt vanaf 1 augustus het adviseurschap over.
Eerste rit op de ICE-hogesnelheidslijn Keulen-Frankfurt. Met nagenoeg 300 km per uur raast de trein door het Westerwald.

2003

Aan de oorlog in Irak komt na drie weken officieel een einde.
Parochiefeest van de kerkgemeente op het kerkplein.
De skatclub Vochtige Kelen viert het 50-jarig bestaan.

2004

Brandalarm: woonhuisbrand in Mittelhofen, Hüblinger Straße.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn er voor het eerst sinds jaren twee burgemeesterskandidaten met ieder een eigen lijst. Willi Halm wordt na de directe verkiezingen de nieuwe burgemeester.
De Stipplers stoppen met hun levensmiddelenbedrijf. Mevrouw Ronny Braun uit Hüblingen zet het levensmiddelenbedrijf als contractpartner van het concern “Ihre Kette” voort.
Er worden vrij toegankelijke boomgaarden bij het oude waterhuisje in Mittelhofen aangelegd.
De vereniging ‘Dorpsverfraaiing Elsoff-Mittelhofen’ wordt opgericht.
Busdienst aan de Lasterbach: op het bustraject Rennerod - Lasterbach - Limburg worden per 1 december de meeste verbindingen geschrapt.
Het postagentschap Elsoff wordt per 24 december gesloten.

2005

Parochiefeest op het kerkplein na de Corpus Christi-processie. 
Een kerk-flyer, een kleine gids voor onze parochiekerk, wordt voorgesteld.
Het seniorentrefpunt Elsoff wordt in het leven geroepen.
Inwijding van de omgebouwde fontein en het plein in Elsoff.
De Lasterbachschool viert met een projectweek en een schoolfeest het 10-jarig bestaan.
Gouden oktober:
Op meer dan twintig dagen in deze maand stijgen de temperaturen tot boven de 20 graden.
De weg K 50 tussen Mittelhofen en Neunkirchen wordt vernieuwd en verbeterd.
De eerste kerstmarkt in Elsoff vindt op de zaterdag voor de eerste Advent op het plein bij de fontein plaats
 
 

Quelle: Dorfchronik

.

Kroniek

Kirche ElsoffBrunnen ElsoffKapelle MittelhofenLasterbachschule

fahne DeutschlandNL

meine Stad
Plan von Elsoff
 
Besucherzähler
 
 
 
Email an die Webmasters
 
Letze Aktualisierung
Dienstag, 6. Januar 2009