Uit de geschiedenis van de Kapel in Mittelhofen

Kapelle MittelhofenMittelhofen, in 1477 voor het eerst in een oorkonde genoemd, was altijd al aan de parochieplaats Elsoff verbonden. Elsoff had sinds de twaalfde eeuw een eigen godshuis. In 1532 werd Elsoff een zelfstandige parochie; daartoe behoorden ook de nabijgelegen dorpen Westernohe, Oberrod en Mittelofen.
 
Ook in deze kernen bestond de wens naar een eigen godshuis. Nadat Westernohe (1577) en Oberrod (1704) al eigen kapellen gebouwd hadden, wilde Mittelhofen niet langer achterblijven. In het jaar 1788 werd het werk begonnen en in hetzelfde jaar voltooid. In de parochiekroniek lezen we daarover:
 

In 1788 werd de kapel in Mittelhofen gebouwd. De kosten hiervoor heeft de gemeente alleen opgebracht. De gemeente wilde bij de nabijgelegen dorpen niet achterblijven. Deze hadden hun kapellen en vierden daarin regelmatig op werkdagen de Heilige Mis. Mittelhofen had destijds een groot runderbestand en een zeer goede economie. De werkzaamheden aan de kapel werden voor het grootste deel door handarbeiders uit de kerkelijke achtergrond verricht. De banken werden vervaardigd door de timmerman Barbonus uit Mittelhofen. De kapel heeft een heel aardige stijl, ook het altaar is erg goed. Aldus had de parochie behalve de parochiekerk drie kapellen en de pastoor zorgde ervoor om alle kapellen uit te rusten en te onderhouden.

De pastoor was destijds Johannes Keul. Hij staat in de kroniek bekend als pastoor die een groot veebestand had en grote landerijen bezat. Hij was 52 jaar als zielzorger werkzaam: 9 jaar als kapelaan en 44 jaar als pastoor (1750-1794). Niemand van zijn voorgangers of opvolgers heeft zo lang als hij gewerkt..
Denkmal

Bron: 750 Jahre Elsoff / 500 Jahre Mittelhofen

 

Mittelhofer
Kapelle

Kirche ElsoffBrunnen ElsoffKapelle MittelhofenLasterbachschule

fahne DeutschlandNL

meine Stad
Plan von Elsoff
 
Besucherzähler
 
 
 
Email an die Webmasters
 
Letze Aktualisierung
Dienstag, 6. Januar 2009