Historische ontwikkeling van de 17e eeuw tot heden
 
In het jaar 1711 stierf Vorst Franz Alexander von Hadamar aan de gevolgen van een val van zijn paard. Omdat hij geen manlijke erfgenamen naliet kwam het tot heftige ruzies over de erfenis. De vorst van Diez, de Prins van Oranje en twee vorstelijke lijnen van Siegen maakten hierop aanspraak.
 
De parochie Elsoff werd aan de graaf van Diez toebedeeld. Daarna, in 1743, werden alle landen van Nassau weer verenigd onder de vorst Willem IV, Prins van Oranje.
 
Wij behoorden tot 1806 tot Nassau-Oranje, toen door Napoleon het groothertogdom Berg werd gesticht. Daartoe behoorden het hertogdom Berg, delen van het Kurvorstendom Keulen en de landen van Oranje met Hadamar, Dillenburg en Siegen. In 1808 werd het groothertogdom Berg naar Frans voorbeeld opgedeeld. Onze dorpen behoorden tot het kanton Driedorf met de burgemeestersgemeenten Driedorf, Mengerskirchen en Elsoff.
 
Na de afzetting van Napoleon nam prins Frederik Willem van Oranje weer bezit van zijn land. In maart 1814 aanvaardde hij de regering. Eind 1815 werd hij koning van Nederland en deed afstand van de Oranje-heerlijkheden Dillenburg, Hadamar en Diez ten gunste van zijn beide neven Friedrich August von Nassau-Usingen en Friedrich Wilhelm von Nassau-Weilburg. Toen deze neven in 1815 stierven, erfde hertog Wilhelm von Nassau-Weilburg het hele land van Nassau. Het Weense congres (1815) bevestigde definitief het hertogdom Nassau, en ook de hieraan verbonden vereniging van de landen van Oranje.

Aldus behoorde onze dorpen nu tot het hertogdom Nassau en het district Rennerod. Hoofd- en residentiestad was van nu af Wiesbaden. 

In 1866 nam Pruisen bezit van het land van Nassau. Ook onze dorpen werden daardoor onder Pruisisch bestuur geplaatst. Wij behoorden nu tot het regeringsdistrict Wiesbaden. In het vroegere Nassau werden 12 “Landeskreise” gevormd. Elsoff en Mittelhofen behoorden tot het Oberwesterwalddistrict, dat door de districten Rennerod, Hachenburg en Marienberg werd gevormd. Van 1901 tot 1932 werd vervolgens ons gebied bij het uit de districten Wallmerod en Rennerod gevormde district Westerburg ingedeeld. Op 1 oktober 1932 werden beide districten samengevoegd tot het Oberwesterwalddistrict. Na de tweede wereldoorlog (1945) behoorden onze gemeenten tot de Franse bezettingszone. Het Oberwesterwalddistrict werd uit het regeringsdistrict Wiesbaden losgemaakt en kwam bij het nieuw gevormde regeringsdistrict Montabauer. In het jaar 1946 volgt de oprichting van de deelstaat Rheinland-Pfalz, bestaande uit de districten Trier, Koblenz, Mainz, Montabauer en Pfalz. In 1968 werd het regeringsdistrict Montabaur in dat van Koblenz opgenomen. De dorpen Elsoff en Mittelhofen vormen sinds 1969 één gemeente met de naam Elsoff (vergelijk: bericht over de samenvoeging van de gemeentes). Door de bestuurshervorming van 1972 behoren wij samen met 22 andere gemeenten tot de districtsgemeente Rennerod. De beide districten Oberen Unterwesterwald werden in 1974 tot het Westerwalddistrict samengevoegd. De zetel van het districtshoofd staat in Montabauer.

 

Bron: 750 Jahre Elsoff / 500 Jahre Mittelhofen

Ontwikkeling van de 17e 
eeuw tot heden

Kirche ElsoffBrunnen ElsoffKapelle MittelhofenLasterbachschule

fahne DeutschlandNL

meine Stad
Plan von Elsoff
 
Besucherzähler
 
 
 
Email an die Webmasters
 
Letze Aktualisierung
Dienstag, 6. Januar 2009