Elsoffer fontein

Brunnen

Nadat in 1979 de werkzaamheden aan de doorgaande weg met de overkluizing van de Lasterbach voltooid waren, werd in het kader van dat werk ook een nieuwe fontein gebouwd.
Alter Brunnen
Rechts en links van de basaltzuilen en op de bovenste zuil was telkens een waterfontein. De beide fonteinen rechts en links moesten de kerkpatronen Petrus en Paulus van onze parochiekerk in Elsoff symboliseren. De hoogste fontein stelde de bron van de Lasterbach voor, die ons dal zijn naam geeft.

De exploitatiekosten voor deze fonteinen waren erg hoog; daarom werd de fontein in het jaar 1999 buiten bedrijf gesteld en de waterbak geledigd. Het gevolg was helaas dat de bak vaak als vuilnisbak werd gebruikt. In 2005 kon burgemeester Willi Halm zijn ontwerp voor de vernieuwing van de fontein aan de gemeenteraad voorleggen. De gemeenteraad stemde toe en er werd € 3.000,00 in de begroting gereserveerd. In mei 2005 begon met behulp van talrijke vrijwilligers uit de gemeente de om- en nieuwbouw.

Allereerst werden de straatstenen aan de rand en op de bodem van de fontein verwijderd en er werden in de daaronder liggende buis waardoor de beek stroomt, gaten geboord, om de wateraansluiting en de afvoer te waarborgen. Plaatselijke bedrijven doneerden behalve geldbedragen ook kunststofreservoirs, pijpen, het dorpswapen, zitbanken, de elektrische installatie en de boorwerkzaamheden. Door de vrijwilligers uit de gemeente Elsoff-Mittelhofen werd 310 uur in het project gestoken. Als bijzonder verheugend is het feit te vermelden dat veel jongeren burgemeester Halm bij het werk behulpzaam waren.

DSC01059

Op 14 augustus werd de fontein met een feest ingewijd. Ondanks de regen kon burgemeester Halm talrijke gasten, sponsors en helpers begroeten. De gemeentevertegenwoordigster mevrouw Heymann bracht de zegen en de goede wensen over van de kerk. De eerste wethouder van de gemeente, mevrouw Paula Maaβ, loofde de Elsoffers voor de honoraire werkuren en de goede samenwerking in het dorp. Als geschenk overhandigde zij burgemeester Halm een vat bier. Ook de burgemeesters van de buurgemeenten Westernohe, Oberrod, Neunkirchen en Hόblingen brachten hun gelukwensen over en vierden mee.

De bediening van de gasten werd door de vereniging voor de dorpsverfraaiing en de muziekvereniging verzorgd. Behalve koude dranken was er koffie met gebak en allerlei warme gerechten zoals worst en patat-frites.

De muziekvereniging en de zanggroep van de sportvereniging onderhielden de gasten met blaasmuziek en zang, en in opperbeste stemming werd ondanks de regen tot in de nacht feest gevierd.

De Brunnenplatz moet in de toekomst als middelpunt voor feestelijkheden in de gemeente dienen, maar ook als trefpunt en een rustplek voor gezellige uurtjes.

 

Foto’s: Brunnenfest
             Brunnen Arbeiten

Bron: 750 Jahre Elsoff / 500 Jahre Mittelhofen

Elsoffer fontein

Kirche ElsoffBrunnen ElsoffKapelle MittelhofenLasterbachschule

fahne DeutschlandNL

meine Stad
Plan von Elsoff
 
Besucherzähler
 
 
 
Email an die Webmasters
 
Letze Aktualisierung
Dienstag, 6. Januar 2009