De ontwikkeling van Elsoff-Mittelhofen in de Middeleeuwen

In de periode 700 – 1000 behoorde ons gebied tot het Niederlahn-district van het Frankische rijk. Dit district was het grootste in het gebied van Nassau en reikte van de Lahn tot aan de Nister. Rond het jaar 1000 kwam Elsoff bij het Graafschap Diez, dat het grootste deel van het vroegere Niederlahn-district omvatte. In het jaar 1044 stichtte de graaf Embricho von Diez in het dorp Winnen bij Westerburg een eigen arrondissementsrechtbank, waarbij ook Elsoff behoorde. Ten gevolge van twisten over erfenissen tussen meerdere broers van Diez, scheidden in 1114 de tiend Elsoff zich met de drie andere tienden Lahr, Blesenberg en Zeuzheim van het Graafschap Diez af en vormde de gemeenschap De vier tienden ofwel de Heerlijkheid Ellar. In Ellar was de hoogste rechtbank. Tussen 1230 en 1300 zijn in oorkondes een hier gevestigd geslacht Elosaffen vermeld. Dat waren edelen die een boerderij bestierden; de boeren waren lijfeigenen. Waarschijnlijk bouwden zij ook de eerste kapel.

In 1236 volgt dan de bovengenoemde eerste niet te betwijfelen vermelding van Elsoff. In 1290 kwam de Heerlijkheid Ellar en daarmee ook onze dorpen onder de Graaf Otto van Nassau. In de daaropvolgende tijd werd het kleine gebied door de ene graaf aan de andere verkocht. Graaf Johann van Hadamar verwierf in 1337 de vier tienden van de graven Gottfried en Gerhard van Diez. Dit oude Hadamar-geslacht stierf in 1394 uit. Ook het geslacht Diez stierf in 1386 uit, omdat Gerhard VII zonder manlijke erfgenamen bleef. Adolf van Nassau-Dillenburg maakte aanspraak op het Graafschap Diez, omdat hij met de dochter van Gerhard VII was getrouwd. Na een lange strijd kwam uiteindelijk in 1394 de Heerlijkheid Ellar voor eenderde onder Dillenburg en voor tweederde aan Katzenelnbogen. Ons gebied behoorde bij het Graafschap Dillenburg. In deze tijd (dertiende tot veertiende eeuw) had Elsoff een eigen, maar kleine rechtbank. Hier werd recht gesproken in de dorpen Oberoth, Westernah en Mittelhofen.

In 1477 werd Mittelhofen zoals boven genoemd voor de eerste keer gedocumenteerd vermeld. Ook bovengenoemde Hof Krempel, een van de oudste boerderijen aan de Lasterbach, krijgt in 1427 zijn eerste gedocumenteerde vermelding. Edelen uit Heppenberg verkochten akkers in de Parochie Elsoff, de molen bij Krempel en de halve wei in dat gebied voor 15 hl rogge en 6,5 hl haver over 11 jaar aan de graaf van Katzenelnbogen. Over het ontstaan van de naam zijn helaas geen aantekeningen voorhanden.
 
Tot 1606 behoorde Elsoff aan de graaf van Dillenburg. Deze liet 5 zonen na, die de rijke bezittingen verdeelden. Elsoff kwam toe aan graaf Johann Ludwich, die het Hadamarse land, de heerlijkheid Ellar en later ook het Parochie Mengerskirchen erfde. Hij vestigde zich in Hadamar en werd stamvader van de jongere Nassau-Hadamar-lijn
Zodoende behoorde ons gebied van 1606 tot 1650 tot het Graafschap Hadamar. In 1650 werd graaf Johann Ludwig door de Keizer tot vorst verheven, en onze dorpen hoorden nu tot 1711 tot het vorstendom Hadamar.

Bron: 750 Jahre Elsoff / 500 Jahre Mittelhofen

De ontwikkeling van 
Elsoff-Mittelhofen

Kirche ElsoffBrunnen ElsoffKapelle MittelhofenLasterbachschule

fahne DeutschlandNL

meine Stad
Plan von Elsoff
 
Besucherzähler
 
 
 
Email an die Webmasters
 
Letze Aktualisierung
Dienstag, 6. Januar 2009