De eerste gedocumenteerde vermelding

Het eerste gedocumenteerde bewijs van de gemeente Elsoff stamt uit het jaar 1236: In aanwezigheid van “Sigfridus de Elosaffen” (Siegfried van Elsoff) wordt Heinrich Mancelard, Ridder van Nassau, omdat hij de stichting door het testament van zijn oom, een Limburgse kanunnik, betwistte, en niet accepteerde dat hij door de rechters van het Mainzer hof met een Pauselijke volmacht met excommunicatie bestraft zou worden, maar door bemiddeling van de doorluchtige Heinrich, graaf van die burcht, en de eerwaarde abt Dietrich von Arnstein daarvan bevrijd werd, waarbij hij plechtig beloofde, aan de stichting jaarlijks 18 Keulse ponden te betalen uit zijn landgoed in Staffel

Het eerste gedocumenteerde bewijs van Mittelhofen stamt uit het jaar 1477. De vertaalde oorkonde luidt: “De juryleden van de Kapel in Elsoff, Schultheiß en diens juryleden, en de gehele gemeente en inwoners van de dorpen Elsoff, Oberrod, Westernohe en Mittelhofen, edelen, rijken en armen, verklaren dat zij al lang de wens koesteren, een priester onder hen te hebben die daar de Almachtige God dient, omdat zij ver van de parochiekerk wonen, en dat zij met de inwilliging van de pastoor hun moederkerk in Seck ter ere van God, zijn lieve moeder Maria, de 10.000 martelaren en de heilige Hieronismus, Wendelin en Agathe hebben laten inwijden. Er zou voortdurend een priester bij hen in Elsoff moeten wonen en de mis opdragen en tot het loven van de heer, Maria en het gehele hemelrijk, tot troost van alle zondaars, tot verlossing van de gelovigen en de verlossing bij de ellendigen van hun pijn.”

In overeenstemming met de gelofte die Schultheiß en de schepenen namens de parochie aan de bisschop voor de altaarwijding deden, stellen zij voor iedere rook- en stookplaats aan de priester 28 pond koren en 25 pond haver ter beschikking, opeisbaar op 11 november. Ook moeten zij het huis, de tuin en bijbehorend goed vrijgeven, dat Merlyns Hermann voor het altaar als eeuwig testament heeft vastgelegd. Het goed dient even vrij van lasten te zijn als dat van de pastoor in Seck.

De priester moet bovendien alles volgens de registeropgave toekomen, en verder alles, dat jarenlang daarover bekend werd en wat door de parochie en de gemeente, ingeval zij de parochie leidt, toegezegd is

Zij beloofden plechtig dat te verbeteren. Zij hebben een en ander besloten met het advies van hun ambtenaren: die van jonkheer Kuno von Reifenberg junior, die door zijn neef Junker Johann Frei von Dehrn gevolmachtigd is, in het bijzijn van jonkheer Reinhard von Irmtraut, de geestelijke van Seligenstadt, de heer Johann Wygant van Seck, de heer Friedrichs van Blasiusberg, Deill Beckers en vele anderen. De beide ambtenaren stellen op verzoek van de parochie vier voogden aan, die onder ede plechtig beloofden de parochie naar beste kunnen te besturen. Gezegeld door de beide voornoemde ambtenaren op verzoek van de juryleden, de familie Schultheiß en de schepenen van Elsoff en degenen die daarvoor door de gemeente zijn aangewezen.

Deze eerste gedocumenteerde vermeldingen waren aanleiding voor de viering van het 750- resp. 500-jarige bestaan van Elsoff en Mittelhofen in het jaar 1986. Het feest werd door de gemeente met ondersteuning van de gehele bevolking groots gevierd.

Urkunde Elsoff Urkunde Mittelhofen

Oorkonde: Eerste vermelding van Elsoff (1236 )         Oorkonde: Eerste vermelding van                                                                                                      Mittelhofen ( 1477 )

 

Bron: 750 Jahre Elsoff / 500 Jahre Mittelhofen

De eerste gedocumenteerde 
vermelding

Kirche ElsoffBrunnen ElsoffKapelle MittelhofenLasterbachschule

fahne DeutschlandNL

meine Stad
Plan von Elsoff
 
Besucherzähler
 
 
 
Email an die Webmasters
 
Letze Aktualisierung
Dienstag, 6. Januar 2009